Cennik

 

Houseboat\terminy

01.04-30.04

01.05-31.08

01.09-31.10

Ceny w PLN/dzień

Klasa PREMIUM

800 900 800

Klasa STANDARD

600

700

600

Ceny w PLN/dzień

wynajem powyżej 3 dób

Klasa PREMIUM

700

800

700

Klasa STANDARD

500

600

500

Opłaty dodatkowe(opcjonalne):

1. prace zlecone Armatorowi potrącane każdorazowo z kaucji w Dniu Zwrotu Houseboat’a:

-udrożnienie WC z winy klienta,

-brudny HOUSEBOAT po czarterze

 

300

100

2. paliwo wg faktycznego zużycia

 

3. Kaucja zwrotna

1000

 

*Pupil na pokładzie - 50 zł.

Uszkodzenia Houseboat’a – zgodnie z rzeczywistym kosztem naprawy i odbiorem sprzętu i wyposażenia wg wykazu, zawartego w „Protokole zdawczo-odbiorczym”.

 

Do dyspozycji klientów mamy 8 rowerów crossowych, w tym 3 damskie oraz łódź wiosłową 2-osobową do wypraw na jezioro. Dla Klientów Domów na Wodze sprzęt w cenie pobytu. Zostanie wydany na życzenie. 
 
Cennik dla pozostałych Klientów:

WYNAJEM - NIEZALEŻNIE OD TERMINU POBYTU:

ZA 1H (OD 9-18)

ZA 1 DOBĘ (do 24H)

ZA > 1 DOBĘ

Roweru - pozostali Klienci -ZŁ

5

25

20/DOBĘ

Łodzi - pozostali Klienci -ZŁ

80

50

30/DOBĘ

 

 

 

 

 

 

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

Bliżej natury – zakup i instalacja innowacyjnych obiektów zakwaterowania, rekreacji i szkoleń z wyposażeniem

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez:

LGD „Kraina Szlaków Turystycznych” Lokalna Grupa Działania

Przewidywane wyniki operacji:

Rozwój firmy i poprawa jej dochodowości poprzez utworzenie i wzbogacenie innowacyjnej dochodowej bazy noclegowo-rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania o 2 obiekty, w celu jej udostepnienia mieszkańcom LGD i turystom, zapewniające wzrost atrakcyjności oferty turystycznej regionu i rozwój firmy. Podniesienie jakości i wzrost wachlarza usług turystyczno-rekreacyjnych w mojej firmie i na terenie LGD oraz kraju. Zaskoczenie rynku kolejną innowacją. Wzrost obrotów i zysków z działalności.