Regulamin

Warunki czarteru – wyciąg z regulaminu

 • Dokumenty wymagane do wynajmu to: dowód osobisty + drugi dokument
 • Rezerwacja poprzez wpłatę zadatku na rachunek bankowy armatora jest wiążąca (wpłata zadatku powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych, w przeciwnym przypadku rezerwacja zostanie anulowana).
 • Umowa czarteru (wynajmu) podpisywana na miejscu w Lubniewicach.
 • Najemca potwierdza również podpisem zapoznanie się z Regulaminem,

Przekazanie houseboata

 • Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego
 • Formalne przekazanie i odbiór łodzi Czarterującemu odbywa się w Lubniewicach, w miejscu stacjonowania naszych domków po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej godziny wynajmu/ zdania

Płatności –wg cennika

 • 30% zadatek płatny w momencie rezerwacji przelewem (maksymalnie w ciągu 3 dób)
 • Reszta kwoty + KAUCJA płatna na miejscu przy odbiorze houseboata (płatność wyłącznie gotówką)
 • Opłata za paliwo

KAUCJA ZWROTNA –wg cennika

 • Płatna gotówką na miejscu przy odbiorze houseboata: (1000 PLN/250 EUR)
 • Kaucja zwracana w momencie zdania houseboata.
 • UWAGA: Wszelkie dopłaty należy zapłacić w dniu odbioru Houseboat’a w porcie

Inne ważne informacje

 • naładowane akumulatory żelowe 260Ah + prostownik,
 • zatankowane zbiorniki wody, opróżniony zbiornik na ścieki
 • zatankowany pełny zbiorik paliwa (benzyna)
 • Houseboat jest wysprzątany i sprawny technicznie
 • Zabieranie na pokład zwierząt po wcześniejszym uzgodnieniu(+50zł)
 • Na łodzi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00
 • Ładowanie akumulatorów, tankowanie wody użytkowej, zrzut ścieków, wyrzucenie śmieci odbywa się w marinie, zlokalizowanej w zachodniej części jeziora (oznaczonej na mapie, stanowiącej załącznik do Regulaminu).

Na pokładzie zakazuje się:

 • skoków do wody z któregokolwiek z tarasów, w szczególności z górnego oraz w czasie ruchu houseboat’a.!!! do zejścia i wyjścia z wody służy zamontowana drabinka
 • spożywania alkoholu i palenia tytoniu, używania otwartego ognia
 • rozpalania grilla nad pokładem. Grill zamontowany jest na specjalnym ramieniu, umożliwiającym skierowanie go nad wodę poza pokład
 • zbyt głośnego zachowania, w tym słuchania muzyki, mogącego przeszkadzać innym użytkownikom jeziora
 • obciążania górnego tarasu powyżej liczby osób wynajmujących łódź, obciążania jednej strony tarasu, co może powodować niebezpieczne przechyły
 • podpływania do brzegu przy zbyt dużej prędkości oraz niewystarczającej głębokości dna. Houseboat ma zanurzenie max. 55 cm. Przy konsoli sternika znajduje się echosonda z miernikiem głębokości
 • wyrzucania śmieci i jakichkolwiek przedmiotów z pokładu oraz zrzutu ścieków do jeziora. Zrzut jak i wyrzucenie śmieci odbywa się w wyznaczonym miejscu (oznaczona na mapie jeziora MARINA).

 

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji:

 • W przypadku niezgodności związanych z procesem rezerwacji, klient ma prawo zgłosić rekamację poprzez: e-mail, listownie(adres siedziby podany w zakładce "Kontakt"). Rozpatrzymy reklamację w ciągu 24 godzin od momentu jej zgłosznia.

 

 

 

 

 

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

Bliżej natury – zakup i instalacja innowacyjnych obiektów zakwaterowania, rekreacji i szkoleń z wyposażeniem

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez:

LGD „Kraina Szlaków Turystycznych” Lokalna Grupa Działania

Przewidywane wyniki operacji:

Rozwój firmy i poprawa jej dochodowości poprzez utworzenie i wzbogacenie innowacyjnej dochodowej bazy noclegowo-rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania o 2 obiekty, w celu jej udostepnienia mieszkańcom LGD i turystom, zapewniające wzrost atrakcyjności oferty turystycznej regionu i rozwój firmy. Podniesienie jakości i wzrost wachlarza usług turystyczno-rekreacyjnych w mojej firmie i na terenie LGD oraz kraju. Zaskoczenie rynku kolejną innowacją. Wzrost obrotów i zysków z działalności.