Rezerwacja

Uwaga!

Z uwagą na priorytet bezpieczeństwa wszystkich użytkowników jeziora oraz wynajmujących, uprzejmie informujemy, że domki nie są dostępne do wynajęcia na cele związane z imprezami okolicznościowymi, w tym wieczorami kawalerskimi czy panieńskimi. Ponadto, chcielibyśmy podkreślić, że nasz domek nie jest odpowiednim miejscem do spożywania alkoholu.
Prosimy zrozumieć, że powyższe ograniczenia zostały wprowadzone w celu utrzymania spokoju i porządku w naszej placówce. Szanujemy i doceniamy Państwa chęć korzystania z naszych usług, jednak z myślą o komfortowym i bezpiecznym pobycie, zdecydowanie zachęcamy do powstrzymania się od spożywania alkoholu w naszych domkach.
Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim naszym gościom bezpiecznej i przyjemnej atmosfery podczas pobytu nad jeziorem. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania zadatku oraz kaucji w celu pokrycia ewentualnych szkód lub zachowania harmonii w naszym obiekcie.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i współpracę.

 

 

 

 

 

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

Bliżej natury – zakup i instalacja innowacyjnych obiektów zakwaterowania, rekreacji i szkoleń z wyposażeniem

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez:

LGD „Kraina Szlaków Turystycznych” Lokalna Grupa Działania

Przewidywane wyniki operacji:

Rozwój firmy i poprawa jej dochodowości poprzez utworzenie i wzbogacenie innowacyjnej dochodowej bazy noclegowo-rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania o 2 obiekty, w celu jej udostepnienia mieszkańcom LGD i turystom, zapewniające wzrost atrakcyjności oferty turystycznej regionu i rozwój firmy. Podniesienie jakości i wzrost wachlarza usług turystyczno-rekreacyjnych w mojej firmie i na terenie LGD oraz kraju. Zaskoczenie rynku kolejną innowacją. Wzrost obrotów i zysków z działalności.