Kontakt

+48 517 948 911 (Natalia)

Pozostałe:
+48 957557135 (Grażyna),
+48 600 469 073 (Adam),
*Rezerwacja telefoniczna odbywa się w godzinach od 8:00 do 16:00

rezerwacja@lubwater.pl

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe “BRAT” Adam Paulus
Ul. Jana Pawła II 14,
69-210 Lubniewice,
NIP 5961201535
 

Dane do przelewu:
Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim o/Sulęcin

62 8369 0008 7108 6945 3000 0010
tytuł przelewu: wynajem domku od (data) do (data), zadatek 30%, telefon, e-mail, 
prosimy o podanie danych (imię i nazwisko, adres,) w celu identyfikacji wpłacającego i potwierdzenia rezerwacji.

 

 

 

 

 

 

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

Bliżej natury – zakup i instalacja innowacyjnych obiektów zakwaterowania, rekreacji i szkoleń z wyposażeniem

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez:

LGD „Kraina Szlaków Turystycznych” Lokalna Grupa Działania

Przewidywane wyniki operacji:

Rozwój firmy i poprawa jej dochodowości poprzez utworzenie i wzbogacenie innowacyjnej dochodowej bazy noclegowo-rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania o 2 obiekty, w celu jej udostepnienia mieszkańcom LGD i turystom, zapewniające wzrost atrakcyjności oferty turystycznej regionu i rozwój firmy. Podniesienie jakości i wzrost wachlarza usług turystyczno-rekreacyjnych w mojej firmie i na terenie LGD oraz kraju. Zaskoczenie rynku kolejną innowacją. Wzrost obrotów i zysków z działalności.