Lubniewice


(materiały dzięki uprzejmości portalu lubniewice.pl)

Lubniewice to jedno z najmniejszych miast Polski, położone w północnej części województwa lubuskiego, wchodzące w skład administracyjny powiatu sulęcińskiego jako jedna z jego pięciu gmin. Otoczone zewsząd lasami, które stanowią ponad 70% powierzchni całej gminy oraz licznymi jeziorami stwarzają ogromne możliwości aktywnego wypoczynku zarówno weekendowego jak i dłuższych urlopów wypoczynkowych.
 
Bliska odległość kilku ważnych szlaków komunikacyjnych - od północy z drogą krajową nr 22 Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/Odrą; od zachodu z drogą krajową nr 3 Praga – Świnoujście; a od południa z drogą krajową nr 2 Berlin – Moskwa, czyni miasto jeszcze bardziej atrakcyjnym oraz ma bezpośredni wpływ na jego dynamiczny rozwój, przede wszystkim w kierunku turystycznym i usługowym, co również zgodne jest z długofalową polityką tutejszego magistratu.
 
Znajduje się tu kilka całorocznych ośrodków wypoczynkowych oraz liczne kwatery i gospodarstwa agroturystyczne, jak również stadniny koni ze szkółkami jeździeckimi, wypożyczalnie sprzętu (pływającego, rowerowego) oraz liczne restauracje i bary.
 
 
Cała Gmina Lubniewice zalicza się do gmin miejsko-wiejskich, a ich głównym ośrodkiem kulturalno-rozrywkowym jest miasto Lubniewice, którego centrum wraz z rynkiem usytuowane jest na wąskim cyplu, pomiędzy dwoma z trzech Wielkich Jezior Lubniewickich. Tutaj, między innymi, znajduje się zabytkowy gotycki kościół z XV wieku.

 

Cennik połowu ryb w Lubniewicach - sprawdź

Materiały do pobrania:

 

 

 

 

 

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

Bliżej natury – zakup i instalacja innowacyjnych obiektów zakwaterowania, rekreacji i szkoleń z wyposażeniem

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez:

LGD „Kraina Szlaków Turystycznych” Lokalna Grupa Działania

Przewidywane wyniki operacji:

Rozwój firmy i poprawa jej dochodowości poprzez utworzenie i wzbogacenie innowacyjnej dochodowej bazy noclegowo-rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania o 2 obiekty, w celu jej udostepnienia mieszkańcom LGD i turystom, zapewniające wzrost atrakcyjności oferty turystycznej regionu i rozwój firmy. Podniesienie jakości i wzrost wachlarza usług turystyczno-rekreacyjnych w mojej firmie i na terenie LGD oraz kraju. Zaskoczenie rynku kolejną innowacją. Wzrost obrotów i zysków z działalności.